neoSun s.r.o.

Natural Spectrum Lighting

Spoločnosť neoSun s.r.o. má jednú jasnú víziu a tou je zvýrazniť a odlíšiť
svojich klientov a poskytnúť im tak náskok pred konkurenciou. Spôsob,
akým spoločnosť neoSun s.r.o. dosahuje stanovený cieľ, je za pomoci
plnospektrálneho osvetlenia, či už pracovísk, kancelárií, predajní
alebo škôl, s veľkým množstvom benefitov, ako pre ich zamest-
nancov, tak aj pre ich zákazníkov.

Spoločnosť neoSun s.r.o. ako veľkododávateľ poskytuje predaj
plnospektrálnej technológie maloobchodníkom, ktorí týmto zís-
kajú jeden z najúčelnejších druhov supportu a prezentácie.

Spoločnosť neoSun s.r.o. dokáže taktiež zastrešiť veľké projekty, od
dodávok plnospektrálneho osvetlenia, cez LED osvetlenie až po kompletnú
dodávku riešenia procesu konečného osvetlenia objektov, škôl a pracovísk.Vyskúšate a presvedčte sa


Plnospektrálna technológia je veľmi mladá a veľa ľúdí na túto technológiu pozerá s nedôverou. Preto Vám ponúkame jedinečnú možnosť vyskúšania ZADARMO.

  • Vyskúšať plnospektrálne trubicové žiarivky môže akákoľvek firma bez ohľadu na veľkosť alebo počet zamestancov.
  • Zapožičané plnospektrálne trubice si firma nainštaluje sama do jednej miestnosti s podmienkou, že v tejto miestnosti už nesmie byť iný typ osvetlenia.(max. 25 trubíc)
  • Zamestnanci pracujú v uvedených priestoroch a sami budú subjektívne hodnotiť svoj zdravotný stav a výkonnosť. Po ukončení uvedenej doby (zväčša 25 – 30 dní) vyplnia dotazník so 48 otázkami, ktorom tieto zmeny ohodnotia.
  • Termín zapožičania si firma navrhne sama, po odsúhlasení spoločnosťou neoSun.
  • Po skončení dohodnutej doby (zväčša 25 – 30 dní) je možné si svetelne zdroje so zľavou zakúpiť alebo je nutné ich neporušené vrátiť spoločnosti neoSun.

Prírodné svetlo


Doprajte si svoju dennú "dávku" slnečného svetla a dodajte telu pocit pohody, bdelosti a energie. Prirodzené svetlo prispieva k celkovému pocitu zdravia a pohody. Sme radi, že vám môžeme poskytnúť všetky tieto výhody spoločne s kompletnou sériou zdravých svetiel, ktoré poskytujú podobne vyvážené spektrum ako denné svetlo.

Všetky svetlá boli vyvinuté tak, aby produkovali všetky farby a vyvážené spektrum svetla. Veľmi vhodné pre domácnosti, kancelárie, školy, dielne, umelcov, klenotníkov, reštaurátorov, záhradníkov, zubárov, zoologické záhrady, múzeá, akvária.
© 2010 neoSun s.r.o. | Všetky práva vyhradené | CMS | created by neoWeb s.r.o.